Informacje dodatkowe


Logo, którym posługuje się autor bloga, zostało zaprojektowane przez AlaskaProject i przekazane autorowi do użytku. Zgodnie z wiedzą właściciela bloga, projekt nie narusza dóbr osobistych osób trzecich, a autorka projektu posiada wszelkie potrzebne zgody i licencje. Jednocześnie logotyp bloga Moje Bestsellery nie jest zastrzeżonym znakiem towarowym. 
Wszelkich informacji na temat projektu udziela jego autorka